top of page

Bilkent Enerji Notları

EPAM vek copy.png

>

Elektrik Piyasalarında Manipülasyon

- Bilkent Enerji Politikaları Araştırma Merkezi

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi

ENx

TR

Özet

İnsanoğlunun zekâsı ile sınırlı olan manipülasyon yöntemleri sadece fiyatın değil, kural ve piyasaya güvenin de manipülasyonu olarak değerlendirilmelidir. Piyasaların serbestleşmesi ile birlikte daha önce hakim gücün kötüye kullanılması gibi konularla sınırlı olan elektrik piyasalarındaki manipülasyon kabuk değiştirip farklı yöntemleri içeren ve hatta son dönemlerde de finansal araçlarla daha da karmaşık hale gelen bir problem haline gelmiştir. ABD’de tarihsel sürecin nasıl yaşandığını anlatarak Enron örneği ile manipülasyon bakışının arkasındaki temel mantığı okuyucuya aktarabilmek bu makalenin konusudur.

bottom of page