Bilkent Enerji Notları

EPAM vek copy.png

>

Isıtma Sektöründe Yenilenebilir Enerjinin Rolü

Değer Saygın

- SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi

- Bilkent Enerji Politikaları Araştırma Merkezi

The Role of Renewable Energy in Heating Sector

ENx

TR