Bilkent Enerji Notları

>

Isıtma Sektöründe Yenilenebilir Enerjinin Rolü

Değer Saygın

- SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi

- Bilkent Enerji Politikaları Araştırma Merkezi

Isıtma Sektöründe Yenilenbilir Enerjinin Rolü

ENx

TR

2020 Tüm hakları saklıdır.