top of page
Synergy Logo TR.png

Avrupa Enerjide Yönünü Nereye Döndürebilir? - Büşra Öztürk


Ukrayna'nın doğu sınırındaki olaylarla birlikte Rusya ile Ukrayna arasında savaşın başlamasının ardından Batı-Rusya gerilimine dönüştü. Batılı ülkeler çeşitli mali yaptırımlarla Rusya'yı caydırmaya çalıştı. Ancak bu kriz, tüm Avrupa kıtasını ve dünyanın geri kalanını etkileyebilecek enerji boyutuyla gündemdeki yerini koruyor. ABD, İngiltere ve Avrupa ülkeleri ve birçok batılı şirket, Rus hisselerinden çekilme, ürün alışverişini rafa kaldırma vb. yaptırımlar uygulasa da Rusya'nın en önemli gelir kaynaklarından olan enerji alışverişi noktasında henüz keskin bir yaptırım uygulanmadı.


Rusya, küresel enerji arzı için son derece önemlidir, çünkü ABD'den sonra dünyanın en büyük ikinci gaz üreticisidir, dünya üretiminin %17'sini oluşturur ve 12 petrolle ABD ve Suudi Arabistan'dan sonra dünyanın üçüncü büyük petrol üreticisidir. Avrupa'nın net sıfır hedeflerine yönelik ilerleme, zaman içinde gaz kullanımını ve ithalatını azaltmayı amaçlamış olsa da, Avrupa'nın petrol ve gazının yaklaşık %43'ü Rusya'dan gelmektedir. 2019 yılında Rusya, Kuzey Makedonya, Moldova ve Bosna-Hersek'in tek doğal gaz tedarikçisiydi. Finlandiya ve Letonya, 2020'de Rus gazına büyük ölçüde bağımlı olan iki ek Avrupa ülkesiydi ve ikincisi toplamın yaklaşık %90'ını oluşturuyordu. Avusturya, Yunanistan, İtalya, Polonya, Macaristan da %40'ın üzerinde işgal ile Rusya'ya bağımlı. Rusya'nın fosil yakıtlarına oldukça bağımlı olan bir diğer ülke olan Almanya, gaz ithalatının yaklaşık % 55'ini Rusya'dan sağlamakta ve aynı zamanda kömürünün %50'sini ve petrolünün %30'unu tedarik etmektedir.


Geçen hafta Alman hükümeti, Rus gazının Almanya'ya akışını iki katına çıkarmak için tasarlanan 9.9 milyar Euro'luk Nord Stream 2 gaz boru hattının iptal edildiğini duyurdu. Ancak, bu caydırıcı girişimin sert bir etkisi olmadı ve boru hattı henüz çalışmadığı için bu hamle Rusya'ya yeterince hızlı zarar vermeyebilir. Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın devam ettiğini ve Avrupa'nın Rus gazına ciddi yaptırımlar uygulamaya karar verdiğini varsayalım. Bu durumda Avrupa'nın enerji arzında Rusya'ya olan bağımlılığının azalabileceği olası senaryolara bakmak önemlidir.


Bu bağlamda, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Avrupa Birliği'nin Rus Doğal Gazına Bağlılığını Azaltmak için 10 Noktalı Plan yayınladı ve bu plan, genel emisyonlarda mütevazı bir düşüş göz önünde bulunduruyor. IEA raporunda belirtilen ana yollar, Rusya ile herhangi bir yeni gaz sözleşmesi imzalamamak; piyasa direncini artırmak için asgari gaz depolama yükümlülüklerinin getirilmesi; güneş ve rüzgarın yayılmasını hızlandırmak; nükleer ve biyoenerji gibi düşük emisyonlu enerji kaynaklarının en önde geleni yapmak; ve evlerde ve işyerlerinde enerji verimliliği önlemlerini artırmak. IEA ayrıca, Avrupa'nın kömür yakıtlı gazlarının kullanımını artırarak veya petrol gibi alternatif yakıtları kullanarak büyük hacimli Rus gazını nispeten hızlı bir şekilde yerinden etme potansiyeline sahip olan kısa vadeli bir seçenek de önerdi. Tüm bu öneriler Avrupa Yeşil Anlaşması ile uyumlu değil.


IEA tavsiyeleri ışığında, Rus gazına olan bağımlılığı azaltmanın birkaç olası yolu vardır. Bunun yollarından biri, Norveç ve Azerbaycan boru hatları gibi Rus olmayan boru hatlarından yapılan ithalatın, Avrupa'ya Rusya'dan tedarik edilen gaz yerine önümüzdeki yıl 10 milyar metreküp (milyar metreküp) kadar artabilmesidir. Ancak Equinor CEO'su Anders Opedal, Norveç'in halihazırda tam kapasiteyle tedarikte bulunduğunu belirtirken, Azerbaycan'ın İngiltere büyükelçisi, hacimde önemli bir artışın Avrupa'nın uzun vadeli gaz sözleşmeleri imzalamasını gerektireceğini belirtti. Bu anlamda bu yolun uygulanması uzun bir dönem gerektirebilir ve kısa vadede Avrupa enerji güvenliğini sağlayamayabilir.

Rus gazından uzaklaşmanın bir başka yolu olarak, Avrupa, Rusya'dan toplam 400 bcm ithalatının 175 bcm ila 200 bcm gaz arzını değiştirmek için tankerler aracılığıyla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını potansiyel olarak artırabilir. Bunun ABD ve Katar gibi Orta Doğulu tedarikçilerden gelmesi muhtemeldir. LNG pazarı çok büyük olmadığı için Avrupa'ya ekstra LNG sağlamak zor olabilir ve fiyatların yükselmesine neden olabilir. Ayrıca, bazı çevreciler, çok kıtalı nakliye rotalarında nakliye için daha fazla enerji gerektirdiğinden, tankerler aracılığıyla Avrupa'ya daha fazla LNG taşımanın karbon maliyetinden de endişe duyuyorlar. Bununla birlikte, bazı iklim bilimcileri , LNG gazı ile Rusya'dan gelen boru arasında pek bir fark olmayacağına inanıyor, çünkü ülkenin zaten çok fazla metan salan eski ve sızdıran altyapıyı kullandığı düşünülüyor.


Rusya ve Ukrayna arasındaki bu ihtilaf ortaya çıkmadan önce, Belçika ve Almanya gibi bazı Avrupa ülkeleri nükleer santrallerini aşamalı olarak kaldırıyordu. Şimdi Almanya , kapatmayı ertelemeyi ve kalan nükleer santrallerin kullanımını en üst düzeye çıkarmayı düşünüyor. Ancak, eski tarihli nükleer santrallerin kullanımı verimsiz ve zararlı olabilir. Güvenlik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS) başkanına göre , Almanya nükleer santrallerinden hiçbirini kapatmasa bile, Avrupa gaz talebi üzerindeki etkisi yaklaşık %4 olacaktır. Bu bağlamda eski nükleer santrallerin korunması bağımlılığı fazla azaltmayabilir. Yine de yeni nesil nükleer santrallerin kurulması uzun vadede Rusya'ya olan bağımlılığı azaltacak bir çözüm olabilir.


Rus gazına olan bağımlılığı azaltmanın uzun vadeli yolu, hızla yenilenebilir kaynaklar oluşturmaktır. Ekonomi ve İklim Bakanı Habeck'e göre , yenilenebilir kaynaklar enerji konularında "gerçek bağımsızlığa" ulaşmanın tek yolu. Bu açıdan yenilenebilir enerjiye geçiş baskı altında daha hızlı ilerleyebilir. Örneğin, Alman hükümetinin %100 yenilenebilir elektriği 2040'tan 2035'e taşımak istediği bildiriliyor.


Kanaatimce Rusya-Ukrayna çatışmasının devam etmesi halinde Avrupa'nın kapsamlı ve stratejik bir plan dahilinde tüm bu alternatifleri hayata geçirmesi halinde, Avrupa'yı Rusya enerjisinden tamamen vazgeçirmek, karbon sıfır hedeflerine ulaşırken bir gecikme yaratmadan mümkün olabilir. Ancak detay odaklı olmayan planlar ve kömür başta olmak üzere anlık fosil yakıt kullanım kararları, beklenen zamanda karbon emisyon hedeflerine ulaşılamamasına neden olabilir. Doğal gaz diğer fosil yakıtlar arasında en temiz enerji kaynağı olarak kabul edildiğinden, bu uzaklaşma daha yüksek sera gazı emisyonlarına yol açabilir. Avrupa daha önce benzer bir enerji krizini soğuk savaş boyunca Rus gazında kesinti yaşamadan atlatmış olsa da, Avrupa'nın enerji güvenliğinin ve bağımlılığının büyük ölçüde sarsıldığına ve gelecekte Rus gazına olan bağımlılığın çokça sorgulanacağına inanıyorum.

Comments


bottom of page