top of page
Synergy Logo TR.png

Nükleer Güç ve Oyun Teorisi - Halil Öztürk"Nükleer” dünya çapında birçok uluslararası çatışmaya neden oldu ve insanları hala bu konu hakkında konuşacak kadar korkuttu. Kelimeyi duymamıza rağmen, onu doğrudan silahlarla veya savaşla ilişkilendiriyoruz ve Fransa, ABD gibi büyük ekonomiler için en "temiz" ve verimli enerji kaynaklarından biri. Basit kelimelerle konuşmak gerekirse, bu çağrışımın nedeni onların doğrudan bağlantısıdır; nükleer enerji üretiminden sonra, zenginleştirme programı yani. uranyum zenginleştirme, "korkunç Hollywood filmi" silahları elde edilebilir. "Güçleri" nedeniyle, başta da belirttiğimiz gibi, biri İran ve İsrail arasında devam eden uluslararası çatışmalara neden olmasının ana nedeni olarak görülebilir. Bir yandan İran, 2018'deki toplam elektrik üretiminin yaklaşık %2'sinden sorumlu olan elektrik üretmek için nükleer enerji inşa etmek istiyor ve ısrar ediyor . Öte yandan İsrail, İran'ın bu konudaki planlarının belirttikleri kadar barışçıl olmadığını iddia etmekte ve kendilerini tehlikede addetmekte ısrar etmektedir. Bununla birlikte, geçmişteki gerilimlere ve saldırgan tutumlara rağmen, İsrail ve İran orduları arasında şimdiye kadar bir çatışma yaşanmadı. Durumun neden böyle olduğunu keşfetmek için, bu yazıda önce İran ve İsrail çatışması ve nükleer reaktörlerin bu çatışmadaki rolü hakkında hızlı bir şekilde arka plan bilgisini sunacağız; sonra, oyun teorisi kavramı ve kullanım şekli için basit bir arka plan.

İran-İsrail ilişkilerinin karmaşıklığı ve kırılganlığı nedeniyle bu bölümde oyun teorisi analizimizi daha iyi anlamak için hızlı ve basit bir arka plan vereceğiz.


Yirmi yıl önce Natanz'da İran'ın gizli nükleer tesisinin keşfedilmesinden bu yana, Batı ve İsrail'in tutumları İran’a karşı şüphe uyandırdı ve İsrail'in İran'la ilişkilerini daha açık bir şekilde memnuniyetle karşılamasına rağmen İran'a karşı bir vekalet savaşı başladı. 1959'un başlarında, çevre doktrininin bir sonucu olarak kabul edilebilecek yakın bir askeri ve istihbarat ilişkisi geliştirdiler: Düşmanımın düşmanları, kendisini düşman Arap komşularından korumak için arkadaşlarımdır. Bununla birlikte, keşiften önce, İran'daki 1979 İslam Devrimi, ideolojik nedenlerle İran ve İsrail arasındaki iş birliğine zaten son vermişti. Tahran, İsrail'in Batı sömürgeciliğine ve Ortadoğu'da Amerikan emperyalizminin bir ayağına dayandığına inanıyor. İran'ın politikasındaki bu köklü değişiklik, doğal olarak İsrail'i İran'a karşı şüpheci ve saldırgan hale getirdi.


İran'ın İsrail ve İran arasındaki bir savaş için nükleer araştırma programını anlamak için, etkileşimli durumlarda rasyonel karar verme modellerinin bir koleksiyonu olan temel bir oyun teorisi analizi yapacağız. Setimizde ajanlar, İran ve İsrail'in her birinin seçebileceği iki alternatifi var; İran için nükleer araştırmaya devam edin ya da durun ve İsrail için saldırın ya da saldırmayın. Normal bir biçimde temsil etmek için:


Aşağıdaki varsayımlara sahip olacağız:

● İran'ın temel amacı: Nükleer araştırmalara devam etmek

● İran'ın ikincil hedefi: İsrail ile askeri bir çatışmadan kaçınmak

● Dolayısıyla İran için şu sonuca varabiliriz:

● Sonuç 4 (4) > Sonuç 1 (3) > Sonuç 3 (2) > Sonuç 2 (1)

● İsrail'in birincil hedefi: İran nükleer araştırmaları durduruyor

● İsrail'in ikincil hedefi: İran ile askeri bir çatışmadan kaçınmak

● Dolayısıyla, İsrail için şu sonuca varabiliriz:

● Sonuç 3 (4) > Sonuç 2 (3) > Sonuç 4 (2) > Sonuç 1 (1)

Oyunu İran ve İsrail'in tercih sıralarına göre karşılık gelen getirilerle temsil etmek için:

Not: İlk getiri İsrail için, ikincisi İran için.


Bu temel oyunu oynayarak oyuncunun "Nükleer Araştırmaya Devam Et / İran'a Saldırmayın" Nash Dengesine ulaşacağını rahatlıkla görebiliriz. İran'ın oyun teorisi aracıyla donatılmış, varsayımlarımıza dayanan programı, bu çatışmada kazanan İran'dır.


Sonuç olarak, bu yazıda, popüler bir araç olan oyun teorisinin yardımıyla, İran'ın nükleer araştırma programı üzerine İsrail ve İran arasındaki çatışmanın basit bir açıklamasını vermeye çalıştık. Modelin varsayımları geçerli olduğu sürece, analize dayalı olarak çatışmanın İran lehine devam ettiği görülmektedir.

Comments


bottom of page