top of page

Bilkent Enerji Notları

123.png

>

Türkiye'de Enerji Fiyatları Nasıl Oluşuyor?

Model

ENx

TR

- Bilkent Enerji Politikaları Araştırma Merkezi

Özet

Türkiye’de elektrik, petrol ve doğalgazda fiyat oluşumu sıkça tartışılan ve detayları biraz karışık olan bir konudur. Bu karışıklığa bir de kamuoyundaki maliyet-fiyat konusundaki sorular eklenince, enerji fiyatlarının nasıl oluştuğunu bilmek önemli olmaktadır. Bu yazıda Türkiye’deki elektrik, doğalgaz, benzin ve dizel fiyatları basit bir modelleme dahilinde hesaplandıktan sonra farklı şokların bu fiyatlara etkileri incelendi. Ekonometrik bir model yerine daha basit bir model kullanılmıştır. Bu alanda yapılan ekonometrik modellemelerde –ne kadar karışık ve başarılı olursa olsun- geçmiş veri kümelerini kullandıkları için bugünü yansıtmadığı görülmüştür. Bunların yerine, bugün ki mevcut düzenlemeler ve vergiler ile yakın dönemdeki fiyat mekaniğini yansıtan bu yöntem seçilmiştir. Böyle bir yöntemin seçilmesindeki temel sebep fiyatın kendisinden çok fiyat oluşum mekanizmalarının dinamiğini anlamanın önemidir.

bottom of page