top of page
Synergy Logo TR.png

Davos Çevresel Riskler Hakkında Ne Diyor? - Gülce Özdilekcan


Dünyanın şu anki durumuna baktığımızda önümüzdeki dönemde de neler olacağına dair hepimizin öngörüleri var. Riskin kendisinin birçok tanımı vardır; ancak biz onları önceden görüyoruz ve onlar için hazırız. Dünya Ekonomik Forumu 1971 yılında kurulmuş ve zirvesi Davos ile tanınmaktadır. İsviçre ve Davos'ta yapılıyor ve bence onlar için eşsiz zirve türlerinden biri. Benzersizliklerini “dünyanın önde gelen CEO'larını, devlet başkanlarını, bakanları ve politika yapıcıları, uzmanları ve akademisyenleri, uluslararası kuruluşları, gençleri, teknoloji yenilikçilerini ve sivil toplum temsilcilerini tarafsız bir alanda olumlu değişimi yönlendirmek için bir araya getirerek” tanımlıyorlar. Bu zirve her türlü bakış açısına sahip bir ortamdır ve ortak bir fikirleri vardır: dünyanın yararı. Her yıl yayımladıkları Küresel Risk Raporlarında ekonomik, çevresel, jeopolitik, toplumsal ve teknolojik olmak üzere beş ana konuyu ele almayı hedefliyorlar.


2020'den 2022'ye kadar pek çok şey değişti. Yine de bazı sıcak konular aynı kaldı. Dolayısıyla bu iki yılda riskin tanımının değiştiğini söylemekte fayda var. Özellikle raporda bahsedilen çevresel riskleri gözlemlemek istedim. Küresel ısınma gibi gördüğümüz bazı çevresel konulardan sıklıkla bahsedilmektedir. Ancak yeni bir çevre krizi ortaya çıktı. Bu nedenle yeni riskler yorumlanmıştır. Bu raporlar genellikle Ocak ayında yayınlanır. Bu, 2020'de yayınlanan raporun, Şubat ortasında ve Mart'ta sıcak bir konu haline gelmesinden bu yana COVID19 dönemini içermediği anlamına geliyor. WEF'e göre, çevrenin sıcak gündemi pandemilerden etkilenmiyor. Ancak yine de COVID19'un çevreyi tam olarak etkileyip etkilemediği tartışmaya açıktır.


On Yıl Kaldı: Kaçak İklim Tehdidiyle Yüzleşmek (2020)

15 Ocak 2020'de, o yılın Küresel Risk Raporu, çevre ve iklim değişikliği ile ilgili iki başlıkla yayınlandı. İklim tehdidi dışında, biyoçeşitlilik kaybıyla ilgili "Axolotl'u Kurtarın" adlı bir bölüm var. WEF tarafından yapılan bir ankete göre, "iklim değişikliğini azaltma ve uyum sağlamadaki başarısızlık, bu yılın etki açısından bir numaralı uzun vadeli risk ve olasılık açısından iki numaralı risktir."


Araştırmalar, son beş yılın son yılların en sıcak yılları olduğunu gösteriyor. Haftada bir kez, iklim değişikliğine bağlı bir doğal afet meydana geliyor. Sadece biyolojik çeşitliliği kaybetmekle karşı karşıya kalmadık, artık insanların yaşamları da tehlikede. Aynı zamanda bir gıda ve su krizi ile de karşı karşıyayı. Tarım, iklim değişikliğinden etkilenmekte ve bu da sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Çevre ile ilgili firmalar değerini kaybetmekte ve bu yatırımlar daha az karlı hale gelmektedir. Bu tür bir değer kaybı merkez bankalarını zorlar ve değişimlere göre hareket etmek zorunda bırakır.


Düzensiz İklim Geçişi (2022)

2022 yılında da hala aynı konuları konuşuyor olmamız sürpriz değil. Raporda sıcaklık artışı ve bu yılki artış beklentisiyle ilgili çarpıcı bir tablo var. COVID19 ile birlikte yaşanan çarpıcı gelişmelerle birlikte risk beklentilerinde ufak değişiklikler oldu ama karbon salınımı ile ilgili olanlar azaldı. 2021 ve 2022'de sıfır karbon emisyonu hedeflerini gözlemledik. Karantina döneminde, daha az ulaşım kullanımına alışkın karbon emisyonlarının azaldığını ve bu dönemde üretim seviyelerinin düştüğünü söylemek zor değil. Dürüst olmak gerekirse, gerçek olamayacak kadar iyi görünen Boğaz'daki yunusları canlı bir şekilde hatırlıyorum. Ancak perde arkasında daha üzücü bir gerçek vardı. Küresel Risk Raporu 2022, COVID19'un devletlerin o kadar uzun süre önceliği haline geldiğini ve CO2 emisyonu konusundaki sözlerini tutmayı unuttuklarını iddia ediyor.


Küresel Risk Raporlarından ve WEF'in görüşünden, çevresel sorunların uzun vadeli riskleri ve etkileri olduğunu söylemek doğrudur. Bu nedenle, raporlarda tartışılan konular yine de aynıdır. Ancak 2020 hepimizin bildiği gibi diğerlerinden farklı bir yıl oldu. Pandemilerin tüm etkilerinin ve risklerinin farkında değildik; Ancak, tüm bu durumun çevreye karşı eylemlerimizi ve beklentilerimizi nasıl farklılaştırdığı şaşırtıcıdır.

Kommentare


bottom of page