top of page
Synergy Logo TR.png

Güneş Panelleri ile Karbon Ayak İzimizi Azaltmak - İDV Bilkent Lisesi Öğrencileri


Türkiye İDV Özel Bilkent Lisesi ve Sloven Rudolf Maister Kamnik Lisesi'nden gönüllü 11. sınıf öğrencilerinden oluşan bir grup yenilenebilir enerji ve çevreye etkileri konusunda bir araştırma projesi başlattı. İklim değişikliği ve buna bağlı sorunlar her geçen gün artıyor. Bu sorunların etkin eğitim ve bilinçlendirme ile azaltılabileceğine inanıyoruz. Çalışmamıza güvenilir kaynaklara dayanarak etrafımızdaki doğal afetleri inceleyerek başladık ve insan eliyle doğal çevreye verilen zararı "çevresel sorunlar" olarak adlandırdık. Araştırmamız bu tür çevre sorunlarının doğal afetlere göre çok daha fazla zarara yol açtığını ortaya koymuş ve bu bizi harekete geçmeye sevk etmiştir.


2019 yılında Türkiye'de 399,3 milyon tonu CO2 salınımından olmak üzere 506 milyon ton sera gazı salınımı olduğunu öğrendik. 138 milyon tonun elektrik ve ısı üretiminden kaynaklandığını gözlemledik. Yenilenebilir enerji kullanımını araştırmalarımızdan anlıyoruz ki sadece 496.805 km2 (yaklaşık olarak İspanya yüzölçümü kadar) ile 2030'da sadece güneş panelleri kullanmak tüm dünya nüfusunun enerji ihtiyacını karşılamaya yetecek. Güneş enerjisi tesisatlarının fosil yakıt kullanımını azaltabileceğini fark ettik ve ağırlıklı olarak güneş enerjisi panelleri odaklı bir proje tasarlayarak farkındalık yaratmayı hedefledik. Kısa vadede depolama teknolojilerinin ve panel kurulumunun maliyetli olduğu sonucuna vardık ve güneş panellerinin yaygın olarak kullanılmadığı sonucuna vardık. Ayrıca 2030 yılına kadar sera gazlarında 1990 değerlerine göre %80-90 oranında azalma sağlanmasının AB'nin yenilenebilir enerji hedefleri arasında olduğunu gördük.


İlk adımımız panel prototiplerini incelemek ve ekonomik faktörleri değerlendirmek oldu. Bu nedenle güneş panellerinin sahadaki işleyişini görmek için Gölbaşı'ndaki Gazi Teknopark'ı ziyaret ettik. Bir fizibilite çalışmasının ardından okulumuzun ana koridorunu aydınlatmak için toplam 2kW enerji kapasiteli paneller kurmaya karar verdik. Ersis Enerji firması ve Bilkent Üniversitesi İnşaat İşleri Teknik Departmanı ile ortak bir süreç başlattık. Sonuç olarak Halk Enerji firmasının bağışladığı 6 adet pano yerleşimi için uygun bir yer incelendikten sonra Ersis Enerji mühendisleri tarafından okulumuz bahçesine montajı yapılmıştır.


Şu anda okul koridorlarmız güneş panellerimizin ürettiği enerji ile aydınlatılmaktadır. Bu sayede hem okula ekonomik katkı sağladık hem de karbon ayak izimizi azalttık. Farkındalığı artırmak ve daha geniş kitlelere ulaşmak için projemiz hakkında sunumlar hazırladık ve ortak okullara deneyimlerimizi aktardık. İlkokul ve ortaokul öğrencilerimiz enerji yenilenmesini aktif olarak öğrenebilmek için panelleri incelemek için liseye geldiler. "Enerji ve Çevre" ve "Synergy" dergilerinin Mart sayısında projenin detaylarını anlatan bilimsel bir makale yayınladık ve Anadolu Aktüel Dergisi'nin Nisan sayısında projemizle ilgili bir röportaj yayınlandı. 18 Mart'ta Radyo ODTÜ'nün "Öğleden Sonra Kuşağı" canlı yayınına ve Radyo TRT'nin "Ailece" programına da katıldık.


30-31 Mart tarihleri arasında Ankara'da ATO Congresium'da gerçekleştirilen EKO İKLİM Ekonomisi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı 50 bin katılımcıyla gerçekleştirildi ve iklim değişikliği ile mücadele ve ekonomiye olumlu etkilerini desteklemeyi amaçladı. Farklı sektörlerden iş insanları, kamuoyu ve öğrenciler tarafından beğenilen ve projemizin etkileşimini ve etkisini artırmamızı sağlayan 'yeşil' salonda stant kurduk ve sunumlar yaptık. 22 Nisan'da okulumuzda iklim değişikliği ve çevre kirliliğine dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler düzenleyerek “Uluslararası Dünya Günü”nü kutladık. Beş farklı atölyede öğrencilerin fikir alışverişinde bulunabilecekleri ve çevre sorunlarına çözüm bulabilecekleri bir ortam oluşturduk. Ayrıca yenilenebilir enerji konusundaki genel farkındalık düzeyini değerlendirmek için bir anket tasarladık ve şu ana kadar 535 kişi anketi doldurdu. Öğrencilerimizin okul çevrelerini ve toplumu olumlu yönde etkilemelerini, liderlik, iletişim ve müzakere becerilerini geliştirmelerini hedefledik.Bu projeyi proje Slovenya'daki ortağımız "Gimnazija in Srednja Sola Rudolfa Maistra (GSŠRM)" okulu ile birlikte gerçekleştirdik. Aralık 2021'den beri onlarla video konferanslara katılıyoruz. Ortak okulumuz, genel olarak Slovenya'daki okul binalarındaki güneş enerjisi santrallerini ve güneş paneli kurulumunu araştırdı. Ardından 1 Nisan'da Slovenya'da düzenlenen "İklim Fuarı"ndaki sunumlara katıldık. Ivan Kenda, enerji açısından verimli bir evin önemini ve su, gaz ve elektrik gibi çok daha az kaynak kullanan yaşam tarzında küçük değişiklikler yapmanın önemini vurguladı. Kenda ayrıca Slovenya'da daha fazla yenilenebilir enerji kullanımını desteklememiz gerektiğine de dikkat çekti, çünkü şu anda kömür %22 ile ana enerji kaynağı. Bu konferansa katılarak, her iki okul da karbon ayak izinin azaltılması konusunda uluslararası bağlamda farkındalık yaratmak istedi.Genel olarak, ortak projemiz aracılığıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının erişilebilir ve uygun maliyetli olduğunu göstermek istedik. Fosil yakıtlara bağımlılığın sonuçları konusunda farkındalık yaratmak ve insanlık için sürdürülebilir bir gelecek yaratmanın önemine odaklanmak istedik. Sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak için çalışmamız gerektiğini insanlara göstermeyi amaçladık. Örneğin 1 MW'lık bir güneş enerjisi paneli 2500 hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilir. Bu paneller kurulumdan ortalama 7,1 yıl sonra maliyetini amorti etmektedir. Bir güneş enerjisi santralinin ekonomik ömrünün 25 yıl olduğu düşünüldüğünde, güneş paneli kurulumu uzun vadede karlı bir yatırımdır. Projenin bundan sonraki adımı Bilkent Üniversitesi'nde atılacak. Yenilenebilir bir enerji kampüsünün heyecan verici olasılığını açan üniversitenin her yerine güneş panelleri kurmak için çalışmalar yapıldı.

Комментарии


bottom of page