top of page
Synergy Logo TR.png

Küresel Isınmanın Tarıma Etkisi - Zeynep Eğin


Küresel ısınmanın dünyamız üzerindeki etkisi yadsınamaz hale geldi. İklim değişikliğine bağlı olarak atmosferdeki sera gazı ve karbondioksitteki artış ekosistemi ve tarım, ticaret ve sanayi gibi ekonominin birçok sektörünü etkiliyor. 2018'de yayınlanan Dördüncü Ulusal İklim Değerlendirmesi'ne göre, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik doğru adımlar ekonomiyi ciddi zararlardan koruyacaktır. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde tarım, iklim değişikliğinin devam eden etkilerinden en çok etkilenen sektörü oldu ve etkileri yoğunlaştıkça çiftçiler yeni zorluklarla karşı karşıya kalacaklar. Sayısız etki olmasına rağmen, anemi ve yetersiz beslenme gibi uzun vadeli sağlık sorunlarına sebep olacağından, gıda mevcudiyetinde bir azalma bunların arasında en belirgin olanıdır. Örneğin, bir çocuğun hayatının ilk 1000 günü sağlıklı büyüme için çok önemlidir. Sonuç olarak, iklim krizini ele almak için gerekli adımları atmak tarım endüstrisi için kaçınılmaz olarak kritik öneme sahiptir.


Son zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre, Avustralya'da buğday verimi önceki yıllara göre önemli bir düşüş göstermiştir. Avustralyalı ve Çinli bilim insanları, küresel ısınma devam ettikçe buğday yetiştirmenin giderek zorlaşacağı uyarısında bulundu. Daha kuru koşullara neden olan Hint Okyanusu'nun ısınması, verim düşüşünün önde gelen nedenidir ve sürekli küresel ısınma nedeniyle önümüzdeki yıllarda da devam edeceği tahmin edilmektedir. Çalışma, Avustralya'nın ülkenin güneyindeki ve doğusundaki şiddetli sağanak yağışlardan ciddi şekilde olumsuz etkilendiği durumlarda yürütülüyor. Yeni Güney Galler Hükümeti Birincil Endüstriler Bölümü'nden bir iklim araştırma bilimcisi olan Dr. Bin Wang şunları söyledi: "Avustralya buğday mahsulü tamamen yağışa bağlı. Pozitif bir IOD tipik olarak ortalamanın altında kış ve ilkbahar yağışlarını görür. Bu da buğday veriminin azaldığı anlamına geliyor. İklim ısınması, bu olumlu IOD olaylarının daha fazla meydana gelmesinde önemli bir itici güçtür."


İklim ısınması konusunda önemli projeler hayata geçiren ve araştırmalarını genişleten Dünya Bankası, küresel ısınmanın tarımı nasıl etkileyebileceği konusunda da çalışmalar yürütüyor. Dünya Bankası, tarımın iklim değişikliğine karşı yoğun savunmasızlığının bir sonucu olarak daha büyük sorunlarla karşı karşıya olduğunu iddia ediyor. İklim değişikliğinin tarımsal faaliyetler üzerinde hayvan verimliliğinin azalması, tarımsal verimler ve temel tohumların besin değeri de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde olumsuz bir etkisi vardır. Ayrıca yapılan araştırmalara göre, en yoksul ülkelerin çoğuna ev sahipliği yapan bazı bölgelerde tarımsal faaliyetler üzerindeki etkilerin özellikle yıkıcı olacağı öngörülüyor. Bunun temel nedeni, tarımın birçok yoksul ülkede en önemli ekonomik sektörlerden biri olması; dolayısıyla iklim ve hava koşullarına bağımlılığın küresel ısınmayla birlikte gelen faaliyetleri kısıtlamasıdır.


Bu nedenle, mevcut verimi sürdürmek ve üretimi geliştirmek için önemli adımlar atılması gerekecektir. Avustralya'daki çiftçilerin daha iyi bir gelecek ve kaynakların korunması için tarımsal faaliyetlerde bulundukları birincil eylemler vardır. İlk olarak, daha iyi sığır yönetimi, suyun daha verimli kullanılması ve tarlada suyun korunması yoluyla toprak kaynaklarının korunmasını hedefliyorlar. Dahası, çiftçilerden biri, "Bunların hiçbiri özellikle kolay değil ve oldukça pahalı, ancak kapasitede sunduğu şey onu değerli kılıyor. Şu anda% 75 metanın hakim olduğu emisyonlarının tamamen elden geçirilmesini, ulaştırma, durağan enerji, elektrik, su, yem, toprağı yeniden değerlendirmeyi ve 100.000 dolarlık bir güneş enerjisi yatırımı planlamayı gerektirecektir.'' diyor.


Tarım ve sera gazı emisyonları arasındaki ilişki incelendiğinde tarımsal faaliyetlerin iklim üzerinde de zararlı etkileri olduğu sonucuna varmak mümkündür. Dünya Bankası istatistiklerine göre, diğer sektörler emisyonlarını düşürse bile sera gazları üzerindeki olumlu etkisi gözlemlenecektir. Karbondioksit, karbon monoksit, metan, azot dioksit ve diğer gazlar sera gazlarının ana bileşenleridir. Metan küresel ısınma üzerinde en büyük etkiye sahip olmasına rağmen, karbondioksit atmosferdeki çok daha büyük konsantrasyonu nedeniyle sera gazı etkisinin gelişiminde hayati bir rol oynamaktadır. Ormancılık ve balıkçılık sektörlerinin yanı sıra sera gazı emisyonları açısından ikinci sırada yer alan tarım sektörü ile diğer endüstriler arasındaki temel ayrım, metan gazı ve diazotmonoksitin hava ile karbondioksitten daha yaygın olarak emilmesidir. Bu gaz karışımı, tarım sektörünün toplam sera gazlarının neredeyse % 80'ini oluşturmaktadır.


Günümüzün en acil sorunlarından biri olan iklim değişikliğinin diğer konular üzerinde domino etkisi vardır. İnsan hayatını tehdit etme noktasına gelen bu sorunun tarım gibi önemli endüstriler üzerindeki etkisi durumun ciddiyetini göstermektedir. Açlık, üretimin ve gıda miktar ve kalitesindeki azalmanın bir sonucu olarak önümüzdeki yıllarda kötüleşmesi beklenen bir sorundur.

Commentaires


bottom of page