top of page
Synergy Logo TR.png

Kuraklık Ülkelerin Geleceğini Nasıl Etkiliyor? - Zeynep Eğin


Küresel ısınma ve artan emisyonların bir sonucu olarak, dünya daha sık görülen ekstrem olaylara ve sıcak hava dalgaları, sağanak yağmur ve yakıcı kuraklık gibi kritik iklim endişelerine tanık olmaya başlıyor. Aşırı sıcak nedeniyle kuraklık, son yıllarda açlığın artmasının en büyük sebeplerinden birisidir. Başka bir deyişle, yükselen sıcaklıklar daha fazla buharlaşmaya neden olur. Bu da yüzey suyunu azaltır ve toprakları kurutur. En sonunda tarımsal faaliyetlerin verimindeki azalma ve daha yüksek açlık oranlarıyla sonuçlanır.


Bu önemli konuların yaşamlarımız üzerinde bir etkisi olsa da zaten tehlikede olan nüfuslar üzerinde daha da yıkıcı etkileri olacağı endişe verici bir durum olmaya başlamıştır. Bu nedenle, esas olarak, gelişmekte olan ülkeler küresel ısınmaya karşı adaptasyon sürecini finanse etmek için uluslararası yardıma ihtiyaç duymaktadır. Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin yakın tarihli bir raporu, küresel ısınmayı yavaşlatmamanın endişe verici etkilerini özetledi. Uyum, iklim değişikliğini, mahsulleri korumak, yükselen denizlerin etkisini azaltmak ve altyapıyı güçlendirmek gibi aşırı hava tehlikelerini ele almalıdır. Bu finansal uyarlamalar tüm ülkeler için gereklidir ve özellikle savunmasız olan gelişmekte olan ülkeler için bir güvenlik ağı sağlayacaktır.


Dünya Gıda Programına göre, iklim değişikliği silahlı çatışmalardan sonra açlığın ikinci önde gelen nedenidir ve kötüleşen iklim değişikliği, dünya çapında milyonlarca insan için stresli yaşam koşullarının ve gıda güvensizliğinin yolunu açmıştır. Şu anda açlık yaşayan insanların %80'i sık sık doğal afetler ve şiddetli hava koşulları yaşayan bölgelerde yaşamakta ve bu da açlığın yayılması için uygun bir ortam yaratmaktadır. Kuraklıklar daha uzun sürdüğü ve önceki yıllara göre daha sık meydana geldiği için daha feci etkileri olması da beklenmektedir.


Oxfam America'nın kıdemli insani politika danışmanı Lia Lindsey, "Ülkelerin son 40 yılda karşılaştığı en kötü kuraklık" dedi. “Sera gazı emisyonlarının arttığını gördükçe, bu bölgedeki kuraklık gibi aşırı hava olaylarının şiddetinin sadece sıklıkta değil, şiddetinde de arttığını görüyoruz.” Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün iklim değişikliği ve gıda sistemleri hakkındaki yeni raporu bu açıklamayı pekiştiriyor; rapora göre iklim değişikliği gıda üretimini 2030 yılına kadar %16 azaltabilir ve açlık riski taşıyan insan sayısını %23 artırabilir.


Hindistan gibi kalabalık, gelişmekte olan bir ülke için kuraklık, yalnızca artan açlık dalgasını şiddetlendiriyor. Tarımın ülke ekonomisine önemli katkı sağladığı Hindistan'da açlığın artması, kuraklık nedeniyle verimliliğin azalmasının kaçınılmaz bir sonucudur. Senaryo sadece ülke ekonomisini etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda açlık gibi daha önemli sorunlara da sebep oluyor.


FAO’nun 2020 yılında yayınlanan "Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu” raporundaki tahminlerine göre, Hindistan'da 189,2 milyon insan yetersiz besleniyor ve bu da Hindistan'daki insanların%14'üne eşit. Ayrıca, 2030 yılında açlık riski taşıyan Hintlilerin sayısının 73,9 milyon olduğu ve iklim değişikliğinin etkilerinin rakamı 90,6 milyona çıkardığı tahmin ediliyor. Aynı koşullar altında, toplam gıda üretim endeksi 1,6'dan 1,5'e düşmesi bekleniyor.


Irak, şu anda kuraklığın zararlı sonuçlarını yaşayan Hindistan'dan sonra örnek verilebilecek ikinci bir ülkedir. 17 Ekim tarihinde FAO ve Irak'taki Dünya Gıda Programı (WFP), Irak'ın Dünya Gıda Günü için tarım ve gıda güvenliğinin geleceği hakkında ortak bir bildiri yayınladı. Irak'taki kuraklık, iki örgütü son gıda ve su krizinin altında yatan nedenleri ele almak için acil eylem çağrısında bulunmaya sevk etti.


Açıklamada, "Irak, Dicle ve Fırat nehirlerindeki su akışlarının azalmasının yanı sıra son iki yıldır artan sıcaklıkların, son 40 yılın en düşük yağış miktarının azalmasının getirdiği artan kuraklık yaşıyor". "Bu, tümü ciddi geçim kaybına katkıda bulunan ekilebilir arazinin bozulmasına, suyun ve toprak tuzluluğunun artmasına ve nüfusa yeterli gıda sağlamak için tahıl ithal eden ulusal devlet bütçesi üzerindeki baskının artmasına neden oldu" denildi.


Tarımın Irak ekonomisinin önemli bir parçası olması sorunu daha da kötüleştiriyor. Irak vatandaşlarının neredeyse %20'si, ülkenin toplam GSYİH'sının %5'ini oluşturan ve petrol endüstrisinden sonra GSYİH'ya en büyük ikinci katkı sağlayan tarım sektöründe istihdam edilmektedir. Bu nedenle Irak'ın kalkınması için tarımın büyümesi şarttır.


İklim değişikliğinden kaynaklanan kuraklık tehdidi ile yoksulluğu ortadan kaldırma çabası daha da zorlaştı. İklim değişikliği, açlık ve yetersiz beslenme, yalnızca insan yaşamları üzerindeki değil, aynı zamanda kaynakların edinilmesi üzerindeki etkilerini azaltmak için ele alınmalıdır. Acil eylem planları çok önemlidir ve özellikle kuraklığın sonuçlarından zaten muzdarip olan ülkeler için çok geç olmadan önlemler alınmalıdır.

댓글


bottom of page