top of page
Synergy Logo TR.png

P&G vs. Unilever Hangisi Daha Sürdürülebilir? - Gülce Özdilekcan


Tüketiciler satın alacak bir ürün ararken, ürünü seçmek için farklı kriterlere sahiptir. Bunlar kalite, paketleme, inceleme ve öneriler, reklamlar ve belki de hepsinden en önemlisi fiyat aralığı olabilir. Günlük olarak pek çok ürün alıp kullanıyoruz ve bu ürünlerin ne kadar çevre dostu olduğunu düşünmek zorunda değiliz. Bugün tam olarak ne kadar plastik kullandıklarını bilen var mı? Yoksa temizlik maddeleriyle kaç litre suyu kirlettiklerini biliyorlar mı? Sanmıyorum.


Bu konuyla ilgili temizlik ve kişisel hijyen ürünleri olan, olmazsa yaşayamayacağımız ürünler var. Bu ürünleri düşünerek, cümleyi okurken bile bazı alt markaları sayabiliriz. Bu alt markaların mülkiyeti dünya genelinde Unilever ve Procter&Gamble'a (P&G) aittir. Rakamlarla konuşmak gerekirse, Unilever'in belirttiği gibi, Birleşik Krallık'taki normal hanelerin %98'inin ürünlerine sahip olduğu ve her gün 2 milyar insanın Unilever ürünleri satın aldığı. Şu an için COVID ile mücadele eden P&G, 2020 sonundaki mali raporlarında da görüldüğü gibi satışlarını da iki yıldır artırdı ve yine de resmi olmayan kaynaklara göre P&G pazar payının %14,96'sını kapsıyor, diğer şirketler ise onlardan belirgin şekilde daha düşük pazar paylarına sahiptir. Kendim bir tüketici olarak bile, Unilever veya P&G'den başka bir dupe adını koyamadığım bazı markalar var. Dolayısıyla bu iki markanın ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığını ve bilindiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayrıca farklı alt markaları ile bazı pazarlarda rekabet etmektedirler.


Bu markalarla çok yakından ilgilendiğimiz için, bu şirketlerin sürdürülebilirlik ve çevre dostu olmakla nasıl ilişki kurduklarına daha derinden girmek istedim. Düşündüğümüzde evlerimizde yaygın olarak kullandığımız ürünlerin çevre için bir tehdit oluşturduğunu görebiliriz. Bu nedenle, sürdürülebilir ürünler kullanmanın büyük önemi vardır ve gezegenimize nasıl baktığımızı etkiler. Bu konuyu araştırırken sürdürülebilirlik raporlarından ve şirketlerin mali tablolarından yararlandım. 2000'li yıllardan itibaren bazı ülkelerde ve Avrupa'da büyük şirketlerin sürdürülebilirlik raporları hazırlaması gerekiyor ve kamuya açık hale getirilebiliyor. Bu iki markanın sürdürülebilirlik raporlarını araştırdım ve çabalarını çevre sorunlarıyla karşılaştırdım.


Unilever: Sürdürülebilirlik Raporları

Unilever'in 2020 mali raporuna göre, esas olarak hedefleri 2050 yılına kadar sıfır emisyon hedefine katkıda bulunmak ve Paris İklim Değişikliği Anlaşması'nı savunuyorlar. Tüketim malları pazarında en büyük üreticilerden biri olduklarının bilincindeler; bu nedenle büyük bir sorumluluklarının olduğunun bilincindedirler. Ayrıca üretimlerinin sürdürülebilirliği konusunda sayıları konusunda dürüst olmaları gerektiğinin bilincindedirler. Sağladıkları verilerin doğru olduğunu savunan İklimle İlgili Finansal Açıklamalar Görev Gücü'nün (TCFD) amacını desteklemektedirler. Ayrıca yatırımcıları TCFD'yi desteklediklerini göstererek Unilever'i seçmeye daha iyi karar verebilirler. Ayrıca palm yağı kullanımına dikkat etmişler ve olumsuz çevresel etkilerinden dolayı kullanımı azaltma kararı almışlardır. Unilever, sera gazını, parçalanamayan atıkları ve su tüketimini azaltmak için üretim süreçlerinde "Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı"nı kullanmıştır. “Unilever Pusulası” sıfır karbon operasyonlarını ve tehlikeli olmayan atıkların düzenli depolama sahalarına gönderilmesini içerir. 2008 yılından bu yana, enerji kaynaklı CO2'yi ton üretim başına %75, su çekimini ton üretim başına %49 ve bertarafa gönderilen atıkları ton üretim başına %96 azalttık.


Procter & Gamble: Sürdürülebilirlik Raporları

P&G, 2021'de sona eren yıl için mali tablolarında belirttiği gibi, 10 yıl öncesine kıyasla, sera gazı emisyonlarını %50'ye kadar azalttı, dünya çapındaki tüm üretim tesislerinde depolamaya sıfır üretim atığına ulaştı ve geri dönüştürülmüş reçine kullanımını iki katına çıkardı. plastik ambalajımızda. Unilever'e benzer şekilde P&G, gözlerini nötr karbon operasyonları ve %100 sürdürülebilir enerji kullandıkları 2030'a dikti. Tüketicilerine sürdürülebilirlik konusunda ürünleri nasıl akıllıca kullanacaklarını göstermek için "Bu Bizim Evimiz" adlı bir program da başlattılar. Ayrıca, RSPO sertifikalı palm yağı kullanarak 1 birim başına su tüketimini %25'e kadar azaltmışlardır ve ambalajlarının %73'ü geri dönüştürülebilirdir. Sürdürülebilir ürünler ve verilerle ilgili en son haberleri yayınlayacakları bir web siteleri de var . Ayrıca P&G, kaynakları ve sürdürülebilir çevreyi korumak için organik ürünler üretmeye başladı. Ancak, P&G'nin ürettiği tüm ülkelerde mevcut değildir.


Karşılaştırma

Adil olmak gerekirse, her iki şirket de son on yılda büyük çaba gösterdi. Üretimi algılama biçimlerini değiştirdiler ve daha sürdürülebilir bir üretime yöneldiler. Ayrıca, palm yağı gibi çevresel açıdan tartışmalı konulara daha fazla dikkat ettiler. Her ikisi de çevre dostu bir üretim için yakın geleceğe gözlerini dikmiş ve geri dönüştürülebilir ambalajlar üreterek tüketicileri ambalajları geri dönüştürmeye teşvik etmeye çalışmıştır. Ayrıca sera gazları ve çöplüklerdeki atıklar gibi iklimle ilgili sorunları da ele aldılar. Tüketicilere ve yatırımcılara sundukları sayısal verilerde ufak değişiklikler var. On yıl önce koydukları hedefler başarılı oldu ve tam olarak uygulandı, bu iyi haber. Dolayısıyla yakın gelecekte Unilever ile P&G arasındaki rakamların da örtüşeceğini düşünüyorum. Ancak, sağladıkları veriler dünya çapında olmasına rağmen, dünyanın bazı bölgelerine dikkat etmedikleri dikkatimi çekti. Örneğin, bulduğum veriler çoğunlukla Kuzey Amerika satışlarıyla ilgili (finansal raporlarında belirtildiği gibi). Ancak, bir tüketici şu soruyu sormalıdır: Dünyanın geri kalanı ne durumda? Türkiye'den bir tüketici olarak bu firmalardan sayısız marka kullandım; Ancak, hedefleri Kuzey Amerika'da kamuoyuna duyurulsa da, Türkiye için sürdürülebilirlik hedeflerini bir kez bile duymadım. Yine de dünyanın her yerinde çok sayıda tüketici var ve bence çevresel tehdit sadece dünyanın bir kısmı için değil. Belki üretim aşaması Türkiye için de aynıdır; Ancak çoğu ülkede geri dönüşümün bile şüpheli olduğunu düşünüyorum, bu bir alışkanlık değil. Bu nedenle, çözüm yolları ve belirledikleri hedefler, her ne kadar inansam ve umut verici bulsam da işe yarayacakları konusunda bazı soru işaretleri oluşturuyor.

Kommentare


bottom of page